ORGANIZATORZY

prof. dr hab. Grzegorz Raczak

kierownik II Katedry Kardiologii

Pomysłodawca inicjatywy aktywizacji ruchowej pracowników GUMed i jego podmiotów leczniczych

Sekcja Promocji GUMed

Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników GUMed

Współpraca merytoryczna

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakład Fizjoterapii

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne

II Katedra Kardiologii 

Samodzielny Zespół Psychologów

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakład Psychologii Sportu
dr Milena Lachowicz

Scroll to top